Wprowadź nazwę użytkownika i powiązane z nim konto e-mail w polach przedstawionych poniżej.
ILIAS wyśle wiadomość na wskazany adres e-mail, która zawierać będzie link do strony www, gdzie będziesz mógł ustanowić nowe hasło.
W przypadku problemów ze zmianą hasła skontaktuj się z administratorem kursu lub wyślij e-mail do service@lifetime-learning.de.

Pomoc dla haseł

* Pole niezbędne